در قفس سکوت نشانده ام...

در قفس سکوت

نشانده ام

پرنده ی

فریاد را

#الهه_سلیمی


برچسب ها : ,,,,,,