close
تبلیغات در اینترنت
دلنوشته زیبا
امروز: چهارشنبه 01 شهریور 1396
عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر عنوان عکس اسلایدر
نویسنده:
تاریخ: 09 / 09 / 1395
دسته:
بازدید: 191
صبح ام به نام  چشم هایت بخیر...

آمدم صبح را

با نام خورشید

آغاز کنم

پلک زدی

صبح ام به نام

چشم هایت بخیر :)

#رحمان_مژگانپور

 


برچسب ها : ,,,,,,
نویسنده:
تاریخ: 01 / 04 / 1395
دسته:
بازدید: 482

http://up.lifesms.ir/view/1640980/23.jpg

خوشا بہ حالِ مُهـرِ نـمـازت

چرا که

بعد از هر نَماز

بوسه بارانش می کُنـے . . .


برچسب ها : ,,,,,,,,,
نویسنده:
تاریخ: 27 / 06 / 1394
دسته:
بازدید: 570

http://up.lifesms.ir/view/710675/girly.jpg

 

בلــم بــراے בخـتـرانــه هــاے وجــوבم تـنـگــــــ شـבه
 
بــراے شـیـطـنـت هــاے بـی وقـفــه ، بی خــیـالـی هــر روزه، 
 
نـاز و ڪـرشـمـه ے مــن و آیـیـنـه ، خـنـבه هـاے بـلـنـב و بی בلیــل،
 
بــراے آن احـسـاســاتــــــ مـهــار نـشـــבنــی . . . 
 
حــالا امـا . . . בخـتـرڪ حـســاس و نـازڪ نــارنـجــی בرونـم 
 
چــه بـی هــوا ایــن هـمــه بــزرگـــــــ شـــבه . . .
 
چــه قـــבے ڪـشـیــבه طاقـتــم . . .
 
ضــرب آهـنگـــــ قـلـبـم چــه آرامـــ و مـنـطـقـی مـیـزنــב . . . ! 
 
چـه شـیـشـه اے بــوבم روزی ،
 
حــالا امـا بـه سـخـت شـــבن هــم رضــا نـمـیـבهم
 
بـه سـنـگ شـבن می انـבیشم ایـنـگونـه اطـمـیـنـانش بیـشـتـر اسـت
 
جــاے بـسـتـنـی یـخی هــاے בوران کــودکــی ام را 
 
قــهــوه هــاے تـلـخ و پــر سـڪــوت امـــروز گــرفـتــه اســت . . .
 
ایــن روز هــا لـحــن حــرف هــایــم آنـقــבر جـــــבے شـــבه 
 
ڪــه خــوבم هتـم از خـــوבم حـســـاب مـیــبـرم . . . 
 
בر اوج شــاבے هــم قـهـقـهـه ســر نـمـیـــבهـم و
 
بــه لـبـخـنــבے اڪـتـفــا مـیـڪـنـم . . . 
 
چــه پـیـشــونـــב عـجـیـبــی اســت ڪـلـمــه ے خـــانــم ، 
 
هــمـیـن ڪـه پـیـش اسـمـت مـی نـشـیـنـב ،
 
تـمــام ســرخـوشی و بـی خـیـالـیـت را از تــو مـیـگـیـرב
 
و بــه جایـش وزنـه ے وقـار و مـتـانـت را روے شـانه ات مـیـگـذارב
 
نـه ایـنـڪه ایــن هــا بــב باشـב ، نـه . . .
 
فـقـط خـــבا ڪـنـב وزنـشــان آنــقــבر سـنـگـیـن نـشــوב
 
ڪـه בخـتــرڪ حـسـاس و شـیــریــن בرونــم 
 
زیـــر سـنـگـیــنـی بـمـــیـرב . . . √

برچسب ها : ,,,,,,,
نویسنده:
تاریخ: 02 / 01 / 1393
دسته:
بازدید: 356

 http://up.lifesms.ir/up/lifesms/Farvardin_93/7sin_delneveshte.jpg

 

هفت سین امسال من با...

"سیگار" اغاز میشود در حسرت نبودنت...

سین بعدی...

"سیگار" بعدی به یاد تمام لحظاتی که تورا نخواهم داشت...

سین سوم...

"سیگار" سوم به یاد چشمانت...

...


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
نویسنده:
تاریخ: 15 / 08 / 1392
دسته:
بازدید: 542

 http://up.lifesms.ir/up/lifesms/Aban-92/delneveshte_1.jpg

 

دیگر نمی نویسم . . .

دیگر از احساسم به تو نمی نویسم . . .

دیگر نمی نویسم دوستت دارم . . .

دیگر نمی نویسم بعد از تو چه به روزم آمد . . .

دیگر نمی نویسم دل کندن از تو مانند جان دادن بود . . .

دیگر از روز های عاشقانه یمان نمی نویسم . . .

دیگر نمی نویسم که به شانه هایت نیاز دارم . . .

نمی نویسم محتاج عطر مردانه ات هستم . . .

دیگر از بی وفای قصه یمان نمی نویسم . . .

دیگر نمی نویسم با آوردن اسمت دلم جان می گیرد . . .

 برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نویسنده:
تاریخ: 15 / 04 / 1392
دسته:
بازدید: 1032

http://up.lifesms.ir/up/lifesms/tir-92/delneveshte.jpg

 

یـڪے بہפֿـدابـگـویـَב

بـگـویـَב مـَטּ بــے صـَبـرـانـہ مـُنـتـظرمـ

ڪِہ نـوبـَت مـטּ בر ایــטּ بـازے تـَمـام شـَوב

بـگـویـَב مـَטּ بــے صـَبـرـانـہ مـُنـتـظرمـ

ڪِہ مـرـا بــِنــِشـانـَב ڪنـآر پـاے פֿـودشـ

ڪِہ چـنـב سـاعـَت گـوش بـسـپـُرَב

بہ ایـטּ صـב ـاے بـُغـض آلـوב


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نویسنده:
تاریخ: 01 / 04 / 1392
دسته:
بازدید: 1020

 http://up.lifesms.ir/up/lifesms/delneveshte_pesar.jpg

 

تکرآره خیاطـــے هآیــــہ تکرآری ام زیآد شده..

من سآل هاست سوزن و نخ هآیم رآ وصلــــہ ی ایـטּ دلــــہ لآ مذهب کرده امــــ...
نوزده -۱۹- سالــــہ ام…
امآ این روزهآ چشمآنم سوراخــــہ سوزלּ را هم بــــہ زور میبیند..
نمــے دانم ضعفـــــہ چشمآنم از چشم بــــہ راهـــے هآست..
یآ از بارآنــــے هآیـــــہ زیر زمینـــے ام..
امشبــــ منــــے کــــہ عآدتـــہ شبهآیم دوختن بود..
دیگر از عمقــــہ احسآسم بریــــــــده ام/.
دلخوشــــے هآ را از کجآ بیآورمــ؟!
.......

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
نویسنده:
تاریخ: 07 / 03 / 1392
دسته:
بازدید: 732
این گل صاحب دارد...

 

 

یکـــــــ گُل را تصـــــور کن !

گُلــی کـه با تمـــام ِ وجــــود می خواهــی اش ...

دلت ضـعـف می رود بـرای شَهـدَش کـه کـامَت را شیـریـن کنـد ...

عطـــرش کـه مستـت کنـد...

و زیبــــایی اش که صفــابخـش حیـــاتـت باشـد ...

بنـد بنـدِ وجـــــودت می خـواهـد بچینـی اش ...

ولـی ...


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
نویسنده:
تاریخ: 23 / 02 / 1392
دسته:
بازدید: 475
اعتراف...

 

 

بگذار اعتراف کنم که بدجور دلم برایت تنگ شده. فکر نکن بی وفا هستم، دلم از سنگ نشده… اعتراف می کنم اینک در حسرت روزهای شیرین با تو بودنم. باور نمی کنم اینک بی تو ام. کاش می شد دوباره بیایی و یک لحظه دستهایم را بگیری کاش می شد دوباره بیایی و لحظه ای مرا ببینی تا دوباره به چشمهایت خیره شوم، تا بر همه غم و غصه های بی تو بودن چیره شوم… کاش می شد دوباره بیایی و لحظه ای نگاهت کنم، با چشمهایم نازت کنم. ...


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,
نویسنده:
تاریخ: 11 / 02 / 1392
دسته:
بازدید: 523
فریاد …

 

از اعماق وجود فریاد می کشم نه برای شنیدن

تنها برای مبارزه، مبارزه با سکوت

فریاد میکشم از اعماق قلبم بر ساحل دریای نیلگون چشمانت

در ساحل بارانی چشمانت تنها رنگ غم را میبینم


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,