زندگی گر هزار باره بود...

زﻧﺪﮔﻲ ﮔـــــــــﺮ

ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺑُــــــﻮَﺩ

ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗــــــــﻮ

ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗـــــــﻮ

#فروغ_فرخزاد


برچسب ها : ,,,,,,,