عنوان پستبازدیدنظراتتاریخ

روز ها آشوب دلم را ... 571 0 1395/09/28

زندگی شاید آسان تر می بود... 583 0 1395/09/28

دلتنگی یعنی... 651 0 1395/09/27

نه برف مرا مى ترساند... 441 0 1395/09/27

باید بر می گشتم... 413 0 1395/09/27

شهر به شهر دور می شدی... 525 0 1395/09/27

باید کسی باشد... 529 0 1395/09/26

گرمترين زمستانِ سال را رقم بزنيم... 485 0 1395/09/26

حواست هست...؟! 143 0 1395/09/26

من عاشق هنر بودم... 155 0 1395/09/16

چگونه اینقدر بی منی؟ 87 0 1395/09/16

در قفس سکوت نشانده ام... 89 0 1395/09/15

شهری که تو را ندارد... 99 0 1395/09/15

زندگی می‌گفت... 113 0 1395/09/14

آرزو کُنمت... 161 0 1395/09/14

شب گهواره‌ای ‌ست... 203 0 1395/09/13

دستهایت بیماری سختی بود... 175 0 1395/09/13

شمال یا جنوب؟ 101 0 1395/09/12

جهان را... 133 0 1395/09/12

بالاخره بعد از مدتها... 93 0 1395/09/11

خاطره ها گاه و بیگاه می آیند... 115 0 1395/09/11

اما دلم سخت تو را می خواهد! 119 0 1395/09/10

با هم که باشيم سه تاييم؛ 93 0 1395/09/10

هوای سرد تنهایی... 127 0 1395/09/09

در حوالی تو... 175 0 1395/09/09

مرا به یاد خیابانی بینداز پر از پاییز... 109 0 1395/09/09

غم‌انگيز است پاييز... 165 0 1395/09/09

آسمانِ شبهاى پاييز... 161 0 1395/09/09

هیچ چیز را سخت نگیرم... 373 0 1395/09/09

تهران پر شده است از نفس های تو... 99 0 1395/09/09

من از خود... 173 0 1395/09/09

یک شب... 317 0 1395/09/09

چند ساعت بیشتر نیست... 117 0 1395/09/09

نمیدانم چگونه گم شد... 261 0 1395/09/09

عطر مو های یک زن فراموش شدنی نیست! 423 0 1395/09/09

بعضی ها... 179 0 1395/09/09

یک لحظه حضوری بوسیدنت... 221 0 1395/09/09

صبح ام به نام چشم هایت بخیر... 167 0 1395/09/09