عنوان پستبازدیدنظراتتاریخ

روز ها آشوب دلم را ... 273 0 1395/09/28

زندگی شاید آسان تر می بود... 263 0 1395/09/28

دلتنگی یعنی... 299 0 1395/09/27

نه برف مرا مى ترساند... 267 0 1395/09/27

باید بر می گشتم... 223 0 1395/09/27

شهر به شهر دور می شدی... 269 0 1395/09/27

باید کسی باشد... 271 0 1395/09/26

گرمترين زمستانِ سال را رقم بزنيم... 237 0 1395/09/26

حواست هست...؟! 85 0 1395/09/26

من عاشق هنر بودم... 109 0 1395/09/16

چگونه اینقدر بی منی؟ 49 0 1395/09/16

در قفس سکوت نشانده ام... 49 0 1395/09/15

شهری که تو را ندارد... 65 0 1395/09/15

زندگی می‌گفت... 61 0 1395/09/14

آرزو کُنمت... 53 0 1395/09/14

شب گهواره‌ای ‌ست... 59 0 1395/09/13

دستهایت بیماری سختی بود... 73 0 1395/09/13

شمال یا جنوب؟ 51 0 1395/09/12

جهان را... 73 0 1395/09/12

بالاخره بعد از مدتها... 55 0 1395/09/11

خاطره ها گاه و بیگاه می آیند... 63 0 1395/09/11

اما دلم سخت تو را می خواهد! 75 0 1395/09/10

با هم که باشيم سه تاييم؛ 49 0 1395/09/10

هوای سرد تنهایی... 63 0 1395/09/09

در حوالی تو... 63 0 1395/09/09

مرا به یاد خیابانی بینداز پر از پاییز... 65 0 1395/09/09

غم‌انگيز است پاييز... 123 0 1395/09/09

آسمانِ شبهاى پاييز... 99 0 1395/09/09

هیچ چیز را سخت نگیرم... 217 0 1395/09/09

تهران پر شده است از نفس های تو... 55 0 1395/09/09

من از خود... 121 0 1395/09/09

یک شب... 127 0 1395/09/09

چند ساعت بیشتر نیست... 69 0 1395/09/09

نمیدانم چگونه گم شد... 111 0 1395/09/09

عطر مو های یک زن فراموش شدنی نیست! 251 0 1395/09/09

بعضی ها... 135 0 1395/09/09

یک لحظه حضوری بوسیدنت... 139 0 1395/09/09

صبح ام به نام چشم هایت بخیر... 113 0 1395/09/09