عنوان پستبازدیدنظراتتاریخ

روز ها آشوب دلم را ... 201 0 1395/09/28

زندگی شاید آسان تر می بود... 203 0 1395/09/28

دلتنگی یعنی... 219 0 1395/09/27

نه برف مرا مى ترساند... 227 0 1395/09/27

باید بر می گشتم... 193 0 1395/09/27

شهر به شهر دور می شدی... 201 0 1395/09/27

باید کسی باشد... 207 0 1395/09/26

گرمترين زمستانِ سال را رقم بزنيم... 181 0 1395/09/26

حواست هست...؟! 71 0 1395/09/26

من عاشق هنر بودم... 93 0 1395/09/16

چگونه اینقدر بی منی؟ 39 0 1395/09/16

در قفس سکوت نشانده ام... 41 0 1395/09/15

شهری که تو را ندارد... 55 0 1395/09/15

زندگی می‌گفت... 47 0 1395/09/14

آرزو کُنمت... 47 0 1395/09/14

شب گهواره‌ای ‌ست... 41 0 1395/09/13

دستهایت بیماری سختی بود... 57 0 1395/09/13

شمال یا جنوب؟ 39 0 1395/09/12

جهان را... 61 0 1395/09/12

بالاخره بعد از مدتها... 49 0 1395/09/11

خاطره ها گاه و بیگاه می آیند... 53 0 1395/09/11

اما دلم سخت تو را می خواهد! 71 0 1395/09/10

با هم که باشيم سه تاييم؛ 43 0 1395/09/10

هوای سرد تنهایی... 53 0 1395/09/09

در حوالی تو... 51 0 1395/09/09

مرا به یاد خیابانی بینداز پر از پاییز... 49 0 1395/09/09

غم‌انگيز است پاييز... 117 0 1395/09/09

آسمانِ شبهاى پاييز... 89 0 1395/09/09

هیچ چیز را سخت نگیرم... 177 0 1395/09/09

تهران پر شده است از نفس های تو... 43 0 1395/09/09

من از خود... 113 0 1395/09/09

یک شب... 97 0 1395/09/09

چند ساعت بیشتر نیست... 53 0 1395/09/09

نمیدانم چگونه گم شد... 103 0 1395/09/09

عطر مو های یک زن فراموش شدنی نیست! 195 0 1395/09/09

بعضی ها... 119 0 1395/09/09

یک لحظه حضوری بوسیدنت... 129 0 1395/09/09

صبح ام به نام چشم هایت بخیر... 103 0 1395/09/09